Menu

2517 – 巴不得 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《巴》的笔顺动画写字动画演示

《巴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《巴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《不》字的笔顺动画演示

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《得》字的笔顺动画演示

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

巴不得

Simplified/traditional characters

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我巴不得这样
 • 我巴不得這樣
 • wŏ bābùdé zhèyàng
 • Bồi – ủa ba bu tứa chưa dang
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ước rằng như vậy
 • Dịch tiếng Anh – I wish it were so.

Ví dụ 2:

 • 有人巴不得要做呢
 • 有人巴不得要做呢
 • Yǒurén bābudé yào zuò ne
 • Bồi – Dẩu rấn ba bu tứa dao chua nợ
 • Dịch tiếng Việt – Có ai đó muốn làm điều này
 • Dịch tiếng Anh – Someone is gonna do this.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  15  =  16