Menu

2541 – 绑架 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《绑》的笔顺动画写字动画演示

《绑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《绑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《架》字的笔顺动画演示

《架》的笔顺动画写字动画演示

《架》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《架》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 被绑架/ 扣押做人质
 • 被綁架/ 扣押做人質
 • Bèi bǎngjià/ kòuyā zuò rénzhì
 • Bồi – Bây bảng cha / khâu dả chua rấn sư
 • Dịch tiếng Việt – bị bắt cóc / bắt giữ con tin
 • Dịch tiếng Anh – to be taken/ held hostage

Ví dụ 2:

 • 这些人麻醉后被绑架了
 • 這些人麻醉後被綁架了
 • Zhèxiē rén mázuì hòu bèi bǎngjiàle
 • Bồi – Chưa xiê rấn má chuây hâu bây bảng cha lợ
 • Dịch tiếng Việt – Những người này bị bắt cóc sau khi bị đán thuốc mê
 • Dịch tiếng Anh – The men were shanghaied after being drugged.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

58  +    =  67