Menu

2556 – 饱经沧桑 – Bão Kinh Thương Tang – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6 (*)

《饱》的笔顺动画写字动画演示

《饱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《经》字的笔顺动画演示

《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《沧》字的笔顺动画演示

《沧》的笔顺动画写字动画演示

《沧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《沧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《桑》字的笔顺动画演示

《桑》的笔顺动画写字动画演示

《桑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《桑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BÃO KINH THƯƠNG TANG
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Cuộc đời thăng trầm sóng gió, không biết ngày mai ra sao, vô cùng khốn khổ, biến động


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 飽經滄桑的一生
 • 飽經滄桑的一生
 • Bǎojīngcāngsāng de yīshēng
 • Bồi – Bảo chinh chang sang tợ i sâng
 • Dịch tiếng Việt – Một cuộc sống đầy biến động và thăng trầm
 • Dịch tiếng Anh – a life marked by vicissitudes

Ví dụ 2:

 • 她一生饱经沧桑
 • 她一生飽經滄桑
 • Tā yīshēng bǎojīngcāngsāng
 • Bồi – Tha i sâng bảo chinh chang sang
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy có một cuộc sống đầy giông bão
 • Dịch tiếng Anh – She has experienced the vicissitudes of life.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Chính là thành ngữ này


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  49  =  59