Menu

2558 – 报仇 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《报》的笔顺动画写字动画演示

《报》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《报》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《仇》字的笔顺动画演示

《仇》的笔顺动画写字动画演示

《仇》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《仇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他决心去为他师傅的死报仇
 • 他決心去為他師傅的死報仇
 • Tā juéxīn qù wèi tā shīfù de sǐ bàochóu
 • Bồi – Tha chuế xin chuy uây tha sư phu tợ sử bao chấu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy quyết tâm báo thù cho cái chết của sư phụ
 • Dịch tiếng Anh – He was set on avenging the death of his master.

Ví dụ 2:

 • 他下定决心要为父亲伸冤报仇
 • 他下定決心要為父親伸冤報仇
 • Tā xiàdìng juéxīn yào wèi fùqīn shēnyuān bàochóu
 • Bồi – Tha xa tinh chuế xin dao uây phu chin sân doen bao chấu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy hạ quyết tâm báo thù cho cha mẹ oan ức của mình
 • Dịch tiếng Anh – He decided to redress and revenge the injustice on his father


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

8  +  1  =