Menu

2567 – 爆发 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《爆》的笔顺动画写字动画演示

《爆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《爆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《发》字的笔顺动画演示

《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 树木由于火山爆发而枯萎
 • 樹木由於火山爆發而枯萎
 • Shùmù yóuyú huǒshān bào fà ér kūwěi
 • Bồi – Su mu dấu duý hủa san bao pha ớ khu uẩy
 • Dịch tiếng Việt – Cây cối cháy kho do núi lửa phun trào
 • Dịch tiếng Anh – The trees were blasted by the volcanic eruption

Ví dụ 2:

 • 西班牙这个地区爆发了流感
 • 西班牙這個地區爆發了流感
 • Xībānyá zhège dìqū bàofāle liúgǎn
 • Bồi – Xi ban dá chưa cưa ti cu bao pha lợ liếu cản
 • Dịch tiếng Việt – Khu vực này của Tây Ban Nha đã bùng phát dịch cúm
 • Dịch tiếng Anh – There was a flu outbreak in the region of Spain


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

61  +    =  66