Menu

2569 – 卑鄙 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《卑》的笔顺动画写字动画演示

《卑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《卑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《鄙》字的笔顺动画演示

《鄙》的笔顺动画写字动画演示

《鄙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鄙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他很卑鄙!
 • 他很卑鄙!
 • Tā hěn bēibǐ!
 • Bồi – Tha hẩn bây bỉ!
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta thật đáng khinh!
 • Dịch tiếng Anh – He is such a dirty dog!

Ví dụ 2:

 • 他行事卑鄙
 • 他行事卑鄙
 • Tā xíngshì bēibǐ
 • Bồi – Tha xính sư bấy bỉ!
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có thái độ đáng khinh!
 • Dịch tiếng Anh – He acted despicably.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  54  =  62