Menu

2574 – 备忘录 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《备》的笔顺动画写字动画演示

《备》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《备》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《忘》字的笔顺动画演示

《忘》的笔顺动画写字动画演示

《忘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《忘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《录》字的笔顺动画演示

《录》的笔顺动画写字动画演示

《录》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《录》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 此备忘录在各部门中传阅
 • 此備忘錄在各部門中傳閱
 • Cǐ bèiwànglù zài gè bùmén zhōng chuányuè
 • Bồi – Chử bây oang lu chai cưa bu mấn chung choán duê
 • Dịch tiếng Việt – Bản ghi nhớ này được lưu hành giữa các phòng ban
 • Dịch tiếng Anh – This memo was circulated interdepartmentally.

Ví dụ 2:

 • 协议备忘录
 • 協議備忘錄
 • Xiéyì bèiwànglù
 • Bồi – Xía i bây oang lu
 • Dịch tiếng Việt – Bản ghi nhớ thoả thuận
 • Dịch tiếng Anh – aide memoire.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

2  +  8  =