Menu

2575 – 背叛 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《背》的笔顺动画写字动画演示

《背》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《背》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《叛》字的笔顺动画演示

《叛》的笔顺动画写字动画演示

《叛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《叛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他們背叛他們的誓言
 • 他們背叛他們的誓言
 • Tāmen bèipàn tāmen de shìyán
 • Bồi – Tha mân bây pan tha mân tợ sứ dén
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã phản bội lại lời thề
 • Dịch tiếng Anh – They went back on their word.

Ví dụ 2:

 • 这种背叛严重伤害了我
 • 這種背叛嚴重傷害了我
 • Zhè zhǒng bèipàn yánzhòng shānghàile wǒ
 • Bồi – Chưa chủng bây phan dén chung sang hai lợ ủa
 • Dịch tiếng Việt – Sự phản bội này đã làm tổn thương tôi một cách nặng nề
 • Dịch tiếng Anh – This betrayal stabbed me to the heart.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

1  +  2  =