Menu

4500 – 谢绝 – HSK6 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《谢》字的笔顺动画演示

《谢》的笔顺动画写字动画演示

《谢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《绝》字的笔顺动画演示

《绝》的笔顺动画写字动画演示

《绝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《绝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他谢绝了宴会邀请 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他謝絕了宴會邀請
 • Pinyin – Tā xièjuéle yànhuì yāoqǐng
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – He begged off the invitation for the party.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我想他会谢绝这个邀请 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 我想他會謝絕這個邀請
 • Pinyin – Wǒ xiǎng tā huì xièjué zhège yāoqǐng
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – I expected him to turn down the invitation.


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 30 (3951 – 4000), HSK6 – Phần 40 (4451 – 4500)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.