Menu

4500 – 谢绝 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《谢》字的笔顺动画演示

《谢》的笔顺动画写字动画演示

《谢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《绝》字的笔顺动画演示

《绝》的笔顺动画写字动画演示

《绝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《绝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他谢绝了宴会邀请 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 他謝絕了宴會邀請
 • Pinyin – Tā xièjuéle yànhuì yāoqǐng
 • Bồi – tha xia chuế lợ dan huây dao chỉnh.
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy từ chối lời mời tiệc.
 • Dịch tiếng Anh – He begged off the invitation for the party.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我想他会谢绝这个邀请 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 我想他會謝絕這個邀請
 • Pinyin – Wǒ xiǎng tā huì xièjué zhège yāoqǐng
 • Bồi – úa xẻng tha huây xia chuế chưa cơ dao chỉnh.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ anh ấy sẽ từ chối lời mời này.
 • Dịch tiếng Anh – I expected him to turn down the invitation.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 40 (4451 – 4500)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.