Menu

4701 – 愚蠢 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《愚》字的笔顺动画演示

《愚》的笔顺动画写字动画演示

《愚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《愚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《蠢》字的笔顺动画演示

《蠢》的笔顺动画写字动画演示

《蠢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《蠢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你真愚蠢 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 你真愚蠢
 • Pinyin – Nǐ zhēn yúchǔn
 • Bồi – nỉ chân dúy chuẩn.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thật ngốc.
 • Dịch tiếng Anh – You’re as thick as two short planks

Ví dụ 2:

 • Giản – 没有愚蠢的问题 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 沒有愚蠢的問題
 • Pinyin – Méiyǒu yúchǔn de wèntí
 • Bồi – mấy dẩu dúy chuẩn tợ uân thí.
 • Dịch tiếng Việt – Không có câu hỏi ngu ngốc.
 • Dịch tiếng Anh – There are no stupid questions.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 45 (4701 – 4750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.