Menu

4742 – 咋 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《咋》字的笔顺动画演示

《咋》的笔顺动画写字动画演示

《咋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《咋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你咋不回家呢?
 • Phồn – 你咋不回家呢?
 • Pinyin – Nǐ zǎ bù huí jiā ne?
 • Bồi – ní chả bu huấy cha nợ?
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao bạn không về nhà?
 • Dịch tiếng Anh – Why don’t you go home?

Ví dụ 2:

 • Giản – 你咋不吃?
 • Phồn – 你咋不吃?
 • Pinyin – Nǐ zǎ bù chī?
 • Bồi – ní chả bu chư?
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao bạn không ăn nó?
 • Dịch tiếng Anh – Why don’t you eat it?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 45 (4701 – 4750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.