Menu

4743 – 栽培 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《栽》字的笔顺动画演示

《栽》的笔顺动画写字动画演示

《栽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《栽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《培》字的笔顺动画演示

《培》的笔顺动画写字动画演示

《培》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《培》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有机物栽培 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 有機物栽培
 • Pinyin – Yǒujīwù zāipéi
 • Bồi – dẩu chi u chai pấy.
 • Dịch tiếng Việt – Trồng trọt hữu cơ.
 • Dịch tiếng Anh – organic gardening

Ví dụ 2:

 • Giản – 正方形栽培 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 正方形栽培
 • Pinyin – Zhèngfāngxíng zāipéi
 • Bồi – châng phang xính chai pấy.
 • Dịch tiếng Việt – Quảng trường canh tác.
 • Dịch tiếng Anh – square planting


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 45 (4701 – 4750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.