Menu

Bá đạo tiếng Trung – Làm trùm từ lóng: 扒带子

扒带子
Pinyin: Bā dàizi

  • Phồn thể:  扒帶子
  • Meaning:   to make illegal copies of legally published cassettes or videotapes
  • Nghĩa tiếng Việt:  in sao băng đĩa lậu
  • Ví dụ:

这小子不干好事.十年前他扒带子,这几年又卖起盗版光碟了.

Zhè xiǎozi bù gān hǎoshì. Shí nián qián tā bā dàizi, zhè jǐ nián yòu mài qǐ dàobǎn guāngdiéle.

This guy’s up to no good. He made illegal copies of cassettes and videotapes ten years ago, and in the past few years he’s started selling pirated CDs.

Cái gã này chẳng tốt đẹp gì. Mười năm trước thì chuyên in sao băng đĩa lậu, mấy năm gần đây thậm chí còn buôn bán băng đĩa lậu luôn.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Bá đạo tiếng Trung - Làm trùm từ Lóng, Học tiếng Lóng Trung Quốc, Từ Lóng vần B, Từ Lóng vần B

Comments