Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Bàn hai người – A Table for Two – Part 02

 

王明: 服务员,你好! 请问,可以看一下菜单吗?
服务员: 哦,可以可以,等我一下。
Wáng míng: Fúwùyuán, nǐ hǎo! Qǐngwèn, kěyǐ kàn yīxià càidān ma?
Fúwùyuán: Ó, kěyǐ kěyǐ, děng wǒ yīxià.
王明: 服務員,你好! 請問,可以看一下菜單嗎?
服务员: 哦,可以可以,等我一下。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

服务员: 这是我们的菜单。请慢慢看。
王明: 谢谢!
Fúwùyuán: Zhè shì wǒmen de càidān. Qǐng màn man kàn.
Wáng míng:
Xièxiè!
服务员: 這是我們的菜單。請慢慢看。
王明: 謝謝!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương A Table for Two, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments