Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Bàn hai người – A Table for Two – Part 07

 

王明: 小姐!
服务员: 嗯,什么事?
Wáng míng: Xiǎojiě!
Fúwùyuán: Ń, shénme shì?
王明: 小姐!
服务员: 嗯,什麼事?

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 请问,洗手间在哪里?
服务员: 洗手间在那边, 在那里的右所边。
Wáng míng: Qǐngwèn, xǐshǒujiān zài nǎlǐ?
Fúwùyuán: Xǐshǒujiān zài nà biān, zài nàlǐ de yòu suǒ biān.
王明: 請問,洗手間在哪裡?
服务员: 洗手間在那邊, 在那裡的右所邊。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 哦,好。我知道。谢谢!
服务员: 不客气。应该的。别忘了洗手啊。
Wáng míng: Ó, hǎo. Wǒ zhīdào. Xièxiè!
Fúwùyuán: Bù kèqì. Yīnggāi de. Bié wàngle xǐshǒu a.
王明: 哦,好。我知道。謝謝!
服务员: 不客氣。應該的。別忘了洗手啊。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 不会,不会。
Wáng míng:
Bù huì, bù huì.
王明: 不會,不會。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương A Table for Two, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments