Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 02

 

B: 你最近忙吗?
王明 不忙。课很少。你呢?工作怎么样?
B: Nǐ zuìjìn máng ma?
Wáng míng: Bù máng. Kè hěn shǎo. Nǐ ne? Gōngzuò zěnme yàng?
B: 你最近忙嗎?
王明 不忙。課很少。你呢?工作怎麼樣?

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

B: 很忙,工作很多。
B:
Hěn máng, gōngzuò hěnduō.
B: 很忙,工作很多。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments