Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 06


王明: 你们认识很久吗?
小梅: 不久。他是我的同事的朋友。
Wáng míng: Nǐmen rènshì hěnjiǔ ma?
Xiǎoméi:
Bùjiǔ. Tā shì wǒ de tóngshì de péngyǒu.
王明: 你們認識很久嗎?
小梅: 不久。他是我的同事的朋友。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

王明: 她是你的朋友的朋友。
B: 是啊。我们都是朋友。
Wáng míng: Tā shì nǐ de péngyǒu de péngyǒu.
B:
Shì a. Wǒmen dōu shì péngyǒu.
王明: 她是你的朋友的朋友。
B: 是啊。我們都是朋友。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments