Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 10

 

王明: 你们要去看电影吗?
小梅: 今天吗?。。。
Wáng míng: Nǐmen yào qù kàn diànyǐng ma?
Xiǎoméi:
Jīntiān ma?…
王明: 你們要去看電影嗎?
小梅: 今天嗎? 。 。 。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 明天怎么样?
小梅: 明天,好的!
Wáng míng: Míngtiān zěnme yàng?
Xiǎoméi:
Míngtiān, hǎo de!
王明: 明天怎麼樣?
小梅: 明天,好的!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 你呢?你要去看吗?
B: 好的,我也去。
Wáng míng: Nǐ ne? Nǐ yào qù kàn ma?
B:
Hǎo de, wǒ yě qù.
王明: 你呢?你要去看嗎?
B: 好的,我也去。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments