Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Cách nói khi VUI VẺ, PHẪN NỘ, GHÉT trong tiếng Trung

I. 欢乐   huānlè : Vui vẻ

1. 多么高兴啊!
duōme gāoxìng a!
Vui quá đi mất!

2.  我做到了!
Wǒ zuò dàole!
Tôi làm được rồi!

3. 我是多高兴啊!
Wǒ shì duō gāoxìng a!
Tôi thực sự rất vui!

4. 多好啊!
Duō hǎo a!
Thích quá!

5. 感谢上帝!
Gǎnxiè shàngdì!
Đa tạ ông trời!

6. 噢,好!
ō, hǎo!
Ồ, tuyệt!

7. 干得好!
Gàn de hǎo!
Làm rất tốt!

8. 好哇!
Hǎo wa!
Giỏi quá!

9. 好极了!
Hǎo jíle!
Tốt quá!

10. 妙!
Miào!
Tuyệt!

11. 真好!
Zhēn hǎo!
Thật tốt!

II. 愤怒或厌恶  Fènnù huò yànwù: Phẫn nộ và ghét

1. 够了!
gòule!
Đủ rồi!

2. 喂!
Wèi!
Này, này!

3. 哼!
Hēng!
Hừ, hừm!

4. 我真是没见过!
Wǒ zhēnshi méi jiànguò!
Tao thật chưa từng thấy ai như mày!

5. 你敢再说一遍!
Nǐ gǎn zàishuō yībiàn!
Mày dám nói lại lần nữa!

6. 呸,不要脸!
Pēi, bùyào liǎn!
xí, đồ không biết dơ!

7. 畜生!
Chùshēng!
Đồ súc sinh!

8. 该死!
Gāisǐ!
Đáng chết/ cho chết!

9. 真该死!
Zhēn gāisǐ!
Thật đáng chết!

10. 混帐!
Hùn zhàng!
Thằng khốn!

11. 该死的!
Gāisǐ de!
Đồ đáng chết!

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments