Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BÁO CÁO CÔNG VIỆC trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BÁO CÁO CÔNG VIỆC trong tiếng Trung

杨总,人到齐了。现在可以开始开会了。

Yángzǒng, réndàoqíle.Xiànzàikěyǐkāishǐkāihuìle.

Tổng giám đốc Dương, mọi người đã đến đông đủ rồi. Bây giờ có thể bắt đầu cuộc họp rồi.

好,开始吧。今天是每季度的例会, 大家轮流发言。黄明,有你开始吧。

Hǎo, kāishǐba.Jīntiānshìměijìdù de lìhuì,dàjiālúnliúfāyán. HuángMíng, yǒunǐkāishǐba.

Được, bắt đầu đi. Hôm nay là cuộc họp thường lệ của mỗi quý, mọi người hãy luân phiên phát biểu. Hoàng Minh, anh bắt đầu trước đi.

这个季度的销售额与上季度持平,但是考虑到这个季度是销售淡季,这个成绩应该还不错。不过我们的竞争对手泰文公司准备在最近展开一轮大规模的促销活动。我建议我们应该针锋相对,也策划一轮类似的活动。

Zhègejìdù de xiāoshòu’é yǔshàngjìdùchípíng, dànshìkǎolǜdàozhègejìdùshìxiāoshòudànjì, zhègechéngjīyīnggāihái bú cuò. Bú guòwǒmen de jìngzhēngduìshǒuTàiwéngōngsīzhǔnbèizàizuìjìnzhǎnkāi yìlúndàguīmó de cùxiāohuódòng.Wǒjiànyìwǒmenyīnggāizhēnfēngxiāngduì, yěcèhuàyìlún lèisì de huódòng.

Doanh thu của quý này và quý trước ngang nhau, nhưng xét đến việc quý này chưa đến mùa kinh doanh, mà kết quả được như thế là rất tốt . Song, đối thủ cạnh tranh của chúng ta, công ty Thái Văn dạo gần đây đang chuẩn bị triển khai một số hoạt động thúc tiến kinh doanh với quy mô lớn. Tôi đề nghị chúng ta nên cạnh tranh mạnh mẽ, cũng phải vạch ra một số hoạt động tương tự như vậy.

嗯,邓华,对于泰文公司这次的促销活动,你怎么看?

Èn, DèngHuá, duìyúTàiwéngōngsīzhècì de cùxiāohuódòng, nǐzěnmekàn?

Ừm, Đặng Hoa, đối với những hoạt động thúc tiến kinh doanh lần này của công ty Thái Văn, anh thấy thế nào?
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-noi-thoi-gian-trong-tieng-trung

从下个季度开始,我们的产品销售将逐渐进入旺季。如果我们不及时应对泰文公司的这个活动,必然影响我们产品在旺季的销售。泰文公司的市场占有率本来略逊我们一筹,居第二名,我看他们是想借这个机会大肆宣传,然后超过我们成为第一名。这样会对我们公司的形象产生很负面的影响。

Cóngxiàgejìdùkāishǐ, wǒmen de chǎnpǐnxiāoshòujiāngzhújiànjìnrùwàngjì. RúguǒwǒmenbùjíshíyìngduìTàiwéngōngsī de zhègehuódòng, bìrányǐngxiǎngwǒmenchǎnpǐnzàiwàngjì de xiāoshòu. Tàiwéngōngsī de shìchǎngzhànyǒulǜběnláiluèxùnwǒmen yì chóu, jūdìèrmíng, wǒkàntāmenshìxiǎngjièzhègejīhuìdàsìxuānchuán, ránhòuchāoguòwǒmenchéngwéidìyīmíng. Zhèyànghuìduìwǒmengōngsī de xíngxiàngchǎnshēnghěnfùmiàn de yǐngxiǎng.

Từ quý sau, các sản phẩm của chúng ta sẽ dần đi vào mùa kinh doanh. Nếu chúng ta không kịp thời đối phó hoạt động lần này của công ty Thái Văn thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề kinh doanh của sản phẩm chúng ta khi vào mùa kinh doanh. Thị trường của công ty Thái Văn thường đứng sau chúng ta, ở vị trí thứ hai, tôi nghĩ họ muốn nhân cơ hội này để tuyên truyền rộng rãi, sau đó vượt qua chúng ta để chiếm vị trí số một. Như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng công ty chúng ta.

不错。不能让他们得逞。
Bú cuò.Bùnéngràngtāmendéchěng.
Đúng thế. Không thể để họ thực hiện được.

企划部已经设计了几个草案,准备在泰文公司展开活动的同事,也展开一轮本公司产品的宣传和促销活动。
Qǐhuàbùyǐjīngshèjìle jǐgecǎo’àn, zhǔnbèizàiTàiwéngōngsīzhǎnkāihuódòng de tóngshì, yězhǎnkāi yìlúnběngōngsīchǎnpǐn de xuānchuánhécùxiāohuódòng.
Phòng Kế hoạch đã lập ra một số dự án, chuẩn bị vào thời điểm công ty Thái Văn triển khai hoạt động, cũng triển khai một loạt hoạt động thúc tiến kinh doanh và tuyên truyền về sản phẩm của công ty chúng ta.

今天时间有限,会后请你把你们设计的草案送到我那里。我们再具体讨论。
Jīntiānshíjiānyǒuxiàn, huìhòuqǐngnǐbǎnǐmenshèjì de cǎo’ànsòngdàowǒnàlǐ. Wǒmenzàijùtǐtǎolùn.
Hôm nay thời gian có hạn, lát nữa hãy đưa nhưng dự án mà các anh đã lập ra đưa đến chỗ tôi. Chúng ta sẽ thảo luận cụ thể hơn.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.