Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC CÂU KHEN NGỢI Ở CÔNG SỞ trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÁC CÂU KHEN NGỢI Ở CÔNG SỞ trong tiếng Trung

1. 你今天看上去很棒!
Nǐ jīntiān kàn shàngqù hěn bàng!
Hôm nay bạn trông thật tuyệt!

2. 你干得非常好!
Nǐ gàn de fēicháng hǎo!
Bạn đã làm được một việc tốt!

3. 我们十分为你骄傲!
Wǒmen shífēn wéi nǐ jiāo’ào!
Chúng tôi tự hào về bạn!

4. 你看上去真精神!
Nǐ kàn shàngqù zhēn jīngshén!

5. 干得好!
Gàn de hǎo!
Thực sự tốt!

6. 我对你的工作表示敬意!
Wǒ duì nǐ de gōngzuò biǎoshì jìngyì!
Tôi ngưỡng mộ công việc của bạn.

7. 你真幽默!
Nǐ zhēn yōumò!
Bạn thật hài hước!

8. 你的中文令人惊讶!
Nǐ de zhōngwén lìng rén jīngyà!
Tiếng Trung của bạn thật đáng ngạc nhiên!

9. 我真不敢相信你的英语!
Wǒ zhēn bù gǎn xiāngxìn nǐ de yīngyǔ!
Tiếng Anh của bạn không thể tin nổi!

10. 你看上去帅呆了!
Nǐ kàn shàngqù shuài dāile!
Bạn trông thật tuyệt vời!

lo-lang

 

<center>Xem các chủ đề khác</center>

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

9  +  1  =