Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LỠ CHUYẾN BAY trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LỠ CHUYẾN BAY trong tiếng Trung

误机LỠ CHUYẾN BAY
–        彼得:我要去北京,在哪儿办手续?Bǐdé: Wǒ yào qù běijīng, zài nǎ’er bàn shǒuxù?
Peter: Tôi đi Bắc Kinh, làm thủ tục ở đâu?
–        机场人员:在那儿。Jīchǎng rényuán: Zài nà’er.
Nhân viên sân bay: ở đằng kia ạ.
–        彼得:谢谢!Xièxiè!
Peter: Cảm ơn!
(Ở quầy phục vụ).
–        彼得:对不起,我来晚了。Duìbùqǐ, wǒ lái wǎnle.
Peter: Xin lỗi, tôi đến muộn.
–        机场人员:真抱歉,去北京的飞机已经停止办手续了。Zhēn bàoqiàn, qù běijīng de fēijī yǐjīng tíngzhǐ bàn shǒuxùle.
Nhân viên sân bay: Xin lỗi, chuyến bay đến Bắc Kinh đã ngừng làm thủ tục rồi.
–        彼得:能变通一下吗?Néng biàntōng yīxià ma?
Peter: Có thể linh động một chút được không?
–        机场人员:太晚了。飞机马上就要起飞了。Tài wǎnle. Fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēile.
Nhân viên sân bay: Đã muộn rồi. Máy bay sắp cất cánh rồi.
–        彼得:真糟糕!都是堵车闹的。Zhēn zāogāo! Dōu shì dǔchē nào de.
Peter : Tệ thật! Tất cả chỉ vì kẹt xe.
–        机场人员:您只好乘下一班机了。Nín zhǐhǎo chéng xià yī bānjīle.
Nhân viên sân bay: Ông đành phải lên chuyến bay kế tiếp thôi.
–        彼得:下一班积极点起飞。Xià yī bān jījí diǎn qǐfēi.
Peter : Chuyến bay tiếp theo lúc mấy giờ?
–        机场人员:下午6 点10分。Xiàwǔ 6 diǎn 10 fēn.
Nhân viên sân bay: 6 giờ 10 phút chiều.
–        彼得:哇塞,还有四个小时呢!Wasāi, hái yǒu sì gè xiǎoshí ne!
Peter : Ôi giời, còn tận 4 tiếng đồng hồ nữa!
–        机场人员:对呀!Duì ya!
Nhân viên sân bay: Vâng!
–        彼得:那飞机什么时候到北京?Nà fēijī shénme shíhòu dào běijīng?
Peter : Vậy máy bay đến Bắc Kinh lúc mấy giờ?
–        机场人员:晚上8点10分。Wǎnshàng 8 diǎn 10 fēn.
Nhân viên sân bay: 8 giờ 10 phút tối.
–        彼得:没辙了,我只能等了。Méizhéle, wǒ zhǐ néng děngle.
Peter: Không còn cách nào khác, tôi đành phải đợi thôi.
(Gọi điện thoại).
–        彼得:喂,是小光吗?我是彼得。我要晚一点儿到。 Wèi, shì xiǎo guāng ma? Wǒ shì bǐdé. Wǒ yào wǎn yīdiǎn er dào.
Peter: Alo, Tiểu Quang phải không? Tôi là Peter. Tôi sẽ đến muộn một chút.
–        小光:出什么事?Chū shénme shì?
Tiểu Quang: xảy ra chuyện gì thế?

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-tai-tiep-tap-hoa-trong-tieng-trung
–        彼得:我没有赶上飞机。我得乘下一次班机。Wǒ méiyǒu gǎn shàng fēijī. Wǒ dé chéng xià yīcì bānjī.
Peter : Tôi bị lỡ chuyến bay. Phải đi chuyến sau.
–        小光:几点到?Jǐ diǎn dào?
Tiểu Quang: mấy giờ đến nơi?
–        彼得:晚上8点10分。 Wǎnshàng 8 diǎn 10 fēn.
Peter: 8 giờ 10 buổi tối.
–        小光:知道了,再见。 Zhīdàole, zàijiàn.
Tiểu Quang: Được rồi, tạm biệt.
语言文化小贴士:Giải thích từ:
1.   Trong tiếng Hoa, “kẹt xe” là“塞车”(Sāichē)hoặc“堵车”(dǔchē), khi kẹt xe nghiêm trọng, chúng ta có thể gọi là“暴车”(bào chē), cách gọi này bắt nguồn từ món ăn“爆肚儿”(bàodǔ er)của Bắc Kinh, cách phát âm gần giống nhau.
2.   “都是(某人)闹的”( dōu shì (mǒu rén) nào de), là một kiểu diễn đạt thường gặp, có ý phàn nàn về một việc gì đó, hoặc sự việc đó khiến cho người nói không làm tốt một việc gì đó. Chẳng hạn như:
都是你闹的,我又把这个写错了。dōu shì nǐ nào de, wǒ yòu bǎ zhège xiě cuòle. (Tại bạn đấy, tại bạn làm tôi viết sai chữ này rồi.)

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.