Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI HIỆU SỬA GIÀY trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết
[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI HIỆU SỬA GIÀY trong tiếng Trung
我要擦一下皮鞋。
Wǒ yào cā yīxià píxié.
Đánh cho tôi đôi giày.
这鞋要擦一下。
Zhè xié yào cā yīxià.
Đôi giày này phải đánh lại.
请把这个也擦拭一下。
Qǐng bǎ zhège yě cāshì yīxià.
Làm ơn đánh luôn cả đôi này.
要几根新鞋带。
Yào jǐ gēn xīn xié dài.
Cho vài sợi dây giày mới.
我要把这只鞋换底。
Wǒ yào bǎ zhè zhǐ xié huàn dǐ.
Tôi muốn thay đế cho đôi giày này.
我要把鞋头放宽。
Wǒ yào bǎ xié tóu fàngkuān.
Tôi muốn nới rộng mũi giày
我要一块新的内垫。
Wǒ yào yīkuài xīn de nèi diàn.
Tôi muốn thay miếng lót mới.
我想换新鞋跟。
Wǒ xiǎng huàn xīn xié gēn.
Tôi muốn thay gót giày mới.
换个新鞋跟怎么样?
Huàngè xīn xié gēn zěnme yang?
Thay cho tôi gót giày mới được không?
换这些鞋底要多少钱?
Huàn zhèxiē xiédǐ yào duōshǎo qián?
Thay những gót giày này hết bao nhiêu tiền?
may-bay-tre-gio

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments