Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BẮT ĐẦU, KẾT THÚC MỘT CUỘC HỘI THOẠI trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BẮT ĐẦU, KẾT THÚC MỘT CUỘC HỘI THOẠI trong tiếng Trung

我可以问你一件事吗?wǒ kěyǐ wèn nǐ yī jiàn shì ma?
Tôi có thể hỏi bạn một việc không?
劳驾/抱歉, 请问/对不起Láojià/bàoqiàn, qǐngwèn/duìbùqǐ
Làm phiền/ cho hỏi/ xin lỗi
可以帮个忙吗?kěyǐ bāng gè máng ma?
Có thể giúp đỡ không?
可以,有什么事?Kěyǐ, yǒu shé me shì?
Có thể, có chuyện gì ?
有什么我可以帮你的?Yǒu shé me wǒ kěyǐ bāng nǐ de?
Có gì tôi có thể giúp bạn không?
对不起,我现在没空Duìbùqǐ, wǒ xiànzài méi kōng
Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh
有没有打火机/火柴?yǒu méiyǒu dǎhuǒjī/huǒchái?
Có hộp quẹt không?
cho-nguoi-du-lich
我可以加入(你们)吗?Wǒ kěyǐ jiārù (nǐmen) ma?
Tôi có thể tham gia không?
我可以照张相吗?Wǒ kěyǐ zhào zhāng xiāng ma?
Tôi có thể chụp một tấm hình không?
你可以给我/我们照张相吗?Nǐ kěyǐ gěi wǒ/wǒmen zhào zhāng xiāng ma?
Bạn có thể chụp giúp tôi/chúng tôi một tấm hình không?
别缠我/让我静一下Bié chán wǒ/ràng wǒ jìng yīxià
Đừng làm phiền tôi/ để tôi yên chút
走开!zǒu kāi!
Tránh ra!
你再不走我就大声喊了Nǐ zàibu zǒu wǒ jiù dàshēng hǎnle
Bạn còn không tránh ra tôi sẽ la lớn lên

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.