[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BẮT ĐẦU, KẾT THÚC MỘT CUỘC HỘI THOẠI trong tiếng Trung

Chủ đề BẮT ĐẦU, KẾT THÚC MỘT CUỘC HỘI THOẠI trong tiếng Trung
Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung