Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÂU HỎI trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề CÂU HỎI trong tiếng Trung

他在哪儿?
Tā zài nǎr?
ông/anh ấy ở đâu ?
这是什么?
Zhè shì shénme?
đây là cái gì?
你为什么伤心?
Nǐ wèishéme shāngxīn?
tại sao bạn buồn?
你想如何付款?
Nǐ xiǎng rúhé fùkuǎn?
bạn muốn trả (tiền)/thanh toán thế nào ?
我可以来吗 ?
Wǒ kěyǐ lái ma?
tôi có thể đến không?
 lo-lang
他正在睡觉吗?
ông ấy đang ngủ à?
Tā zhèngzài shuìjiào ma?
你认识我吗?
Nǐ rènshi wǒ ma?
Bạn biết tôi không?
你拿了我的书吗?
Nǐ nále wǒ de shū ma?
bạn có giữ/cầm cuốn sách của tôi không?
它有多大?
Tā yǒu duōdà?
nó to/lớn như thế nào ?
我可以帮你吗?
Wǒ kěyǐ bāng nǐ ma?
tôi có thể giúp gì cho bạn không?
你能帮我吗?
Nǐ néng bāng wǒ ma?
bạn có thể giúp tôi không?
你会说英语吗?
Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
Bạn biết nói tiếng Anh không?
离这里多远?
Lí zhèlǐ duō yuǎn?
cách đây bao xa?
现在几点了 ?
Xiànzài jǐ diǎnle?
bây giờ là mấy giờ ?
这个多少钱?
Zhège duōshǎo qián?
cái này bao nhiêu tiền ?
你叫什么名字?
Nǐ jiào shénme míngzì?
tên bạn là gì?
你住在哪里?
bạn sống ở đâu ?
Nǐ zhù zài nǎlǐ?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

28  +    =  31