Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GỌI ĐIỆN THOẠI trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề GỌI ĐIỆN THOẠI trong tiếng Trung

打电话
您好,我叫 A。 请给我 跟B说?
(Nín hǎo, wǒ jiào A. Qǐng gěi wǒ gēn B shuō?)
Xin chào, tôi là A. Làm ơn cho tôi nói chuyện với B.
TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI CÓ THỂ NÓI:
C 在说着。
(C zài shuō zhe.)
C đang nghe đây ạ.
C 这儿。
(C zhèer.)
C đây.
MỘT VÀI KIỂU XIN NÓI VỚI NGƯỜI KHÁC
我可以(能)跟 B 说吗? 这是 A 说的。
(Wǒ kěyǐ (néng) gēn B shuō ma? Zhè shì A shuō de。)
Làm ơn cho tôi nói chuyện với B. Đây là A đang gọi.
请,我要跟 B 说, 我是 A。
(Qǐng, wǒ yào gēn B shuō, wǒ shì A.)
Thưa, tôi muốn nói chuyện với B. Tôi là A
我是A从友谊旅馆。请问有B在吗?
(Wǒ shì A cóng yǒuyì lǚguǎn. Qǐngwèn yǒu B zài ma?)
Tôi là A ở khách sạn Hữu Nghị. Xin hỏi, B có đó không ạ?
有B在吗?
(Yǒu B zài ma?)
B có đó không?
给我见B。
(Gěi wǒ jiàn B.)
Cho tôi gặp B.
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-hoi-duong-lam-thu-tuc-nhap-hoc-trong-tieng-trung
TRẢ LỜI KHI NGƯỜI ĐƯỢC HỎI KHÔNG CÓ MẶT TẠI CHỖ:
请拿着电话当我找她时。
(Qǐng ná zhe diànhuà dāng wǒ zhǎo tā shí.)
Xin giữ máy giây lát trong khi tôi tìm cô ta
请拿了。
(Qǐng ná le.)
Làm ơn giữ máy
请等一会儿。
(Qǐng děng yīhuǐer.)
Xin giữ máy giây lát
请稍等一下。
(Qǐng shāo děng yīxià.)
Xin chờ giây lát
不要挂断, 我就去找他。
(Bùyào guà duàn, wǒ jiù qù zhǎo tā.)
Giữ máy, tôi đi gọi anh ấy
等一等。
(Děng yī děng.)
Đợi chút
NẾU GỌI LẦM SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG TIẾNG TRUNG THÌ NÓI:
哦,很抱歉,也许我播错电话号码了。
(Ó, hěn bàoqiàn, yěxǔ wǒ bō cuò diànhuà hàomǎ le.)
Ồ rất tiếc tôi gọi (chắc là gọi, hẳn là gọi) lầm số
哦,我正在打电话给B先生。
(Ó, wǒ zhèngzài dǎ diànhuà gěi B xiānshēng.)
Ồ, tôi đang gọi ông B
哦,对不起我播错电话号码了。
(Ó, duìbùqǐ wǒ bō cuò diànhuà hàomǎ le.)
Ồ, rất tiếc tôi quay lầm số
TRÀ LỜI ĐIỆN THOẠI THẤY LẦM SỐ THÌ ĐÁP:
对不起。 您打错电话号码了。
(Duìbùqǐ. Nín dǎ cuò diànhuà hàomǎ le.)
Rất tiếc. Ông gọi lầm số rồi
对不起。 这儿没人有那个名。 我想您播错电话号码。
(Duìbùqǐ. Zhèer méi rén yǒu nàgè míng. Wǒ xiǎng nín bō cuò diànhuà hàomǎ.)
Rất tiếc. Không có ai ở đây có tên đó. Tôi chắc ông đã quay lầm số.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  53  =  60