Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI SÂN BAY trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI SÂN BAY trong tiếng Trung
我可以看一下您的登机牌吗?
Wǒ kěyǐ kàn yí xià nín de dēngjīpái ma?
Cho tôi xem thẻ lên máy bay của anh được không?请出示您的登机卡。
Qǐng chūshì nín de dēngjīkǎ.
Đề nghị anh xuất trình thẻ lên máy bay.

请给我看一下您的机票好吗?
Qǐng gěi wǒ kàn yí xià nín de jīpiào hǎo ma?
Cho tôi xem vé máy bay của anh được không?

请把机票和护照准备好。
Qǐng bǎ jīpiào hé hùzhào zhǔnbèi hǎo.
Đề nghị chuẩn bị sẵn vé máy bay và hộ chiếu.

您可以随身携带两件行李。
Nín kěyǐ suíshēn xiédài liǎng jiàn xínglǐ.
Anh có thể mang theo hai túi hành lý.

给您登机牌。
Gěi nín dēngjīpái.
Thẻ lên máy bay của anh đây.

这个小包可以带上飞机吗?
Zhè ge xiǎobāo kěyǐ dài shàng fēijī ma?
Có được mang túi nhỏ này lên máy bay không?

您这件行李必须托运。
Nín zhè jiàn xínglǐ bìxū tuōyùn.
Túi hành lý này của anh cần phải gửi.

您另一件行李必须托运。
Nín lìng yí jiàn xínglǐ bìxū tuōyùn.
Túi hành lý kia của anh cần phải gửi.

祝您旅途愉快。
Zhù nín lǚtú yúkuài.
Chúc anh một chuyến đi vui vẻ.

trong tiem cat toc

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  17  =  19