Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG CHO VĂN PHÒNG: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG CHO VĂN PHÒNG: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM trong tiếng Trung

我已经都通知过客户了。
Wǒ yǐjīng dōu tōngzhī guò kèhù le.
Tôi đã thông báo với khách hàng rồi.
我有一个新想法。
Wǒ yǒu yí ge xīn xiǎngfǎ.
Tôi có một cách mới.
这样的话,倒是可以提高效率。
Zhèyàng de huà, dàoshì kěyǐ tígāo xiàolǜ.
Nếu như vậy thì có thể nâng cao hiệu quả.
我觉得这个想法可行。
Wǒ juédé zhè ge xiǎngfǎ kě xíng.
Tôi thấy cách này khả thi.
赶紧拿出活动的方案做预算。
Gǎnjǐn náchū huódòng de fāng’àn zuò yùsuàn.
Nhanh chóng dự tính phương án hoạt động.
我会跟总部沟通一下。
Wǒ huì gēn zǒngbù gōutōng yí xià.
Tôi sẽ liên hệ với tổng công ty.
会议的效果一定会更好。
Huìyì de xiàoguǒ yídìng huì gèng hǎo.
Nhất định hiệu quả của cuộc họp sẽ tốt hơn.
1.    Lập ra phương án hoạt động:
军先生,我们上次说的拜访客户的事情安排得怎么样了?
Jūn xiānshēng, wǒmen shàng cì shuō de bàifǎng kèhù de shìqíng ānpái dé zěnmeyàng le?
Anh Quân, anh bố trí việc thăm hỏi khách hàng mà chúng ta bàn lần trước thế nào rồi?
明经理,我已经都通知过客户了。不过,我有一个新想法。
Míng jīnglǐ, wǒ yǐjīng dōu tōngzhī guò kèhù le. Búguò, wǒ yǒu yí ge xīn xiǎngfǎ.
Giám đốc Minh, tôi đã thông báo với khách hàng rồi. Nhưng tôi có một cách mới.
好,说来听听。
Hǎo, shuō lái tīngting.
Được, anh nói tôi nghe xem nào.
我们最近正好要给客户介绍公司新推出的产品和服务。
Wǒmen zuìjìn zhènghǎo yào gěi kèhù jièshào gōngsī xīn tuīchū de chǎnpǐn hé fúwù.
Gần đây trùng đúng dịp chúng ta phải giới thiệu sản phẩm mới và dịch vụ của công ty với khách hàng.
对了,我这次也给你们带来了最新的资料。
Duì le, wǒ zhè cì yě gěi nǐmen dài lái le zuìxīn de zīliào.
Đúng rồi, lần này tôi cũng mang tư liệu mới nhất đến cho các anh đây.
我觉得利用这次机会,我们不如将客户集中在一起,召开一次产品展示会。
Wǒ juédé lìyòng zhè cì jīhuì, wǒmen bù rú jiāng kèhù jízhōng zàiyìqǐ, zhàokāi yí cì chǎnpǐn zhǎnshìhuì.
Tôi thấy nhân cơ hội lần này chi bằng chúng ta tập trung khách hàng lại rồi mở một cuộc triển lãm sản phẩm.
这个想法不错。
Zhè ge xiǎngfǎ bú cuò.
Cách này rất hay.
您可以在会上集中向客户介绍一下公司的最新动态。
Nín kěyǐ zài huìshàng jízhōng xiàng kèhù jièshào yíxià gōngsī de zuìxīn dòngtài.
Trong cuộc triển lãm, ông có thể giới thiệu thông tin mới nhất của công ty cho khách hàng được biết.
正好市场部刚刚更新了对外宣传的文件,我们用得上。
Zhènghǎo shìchǎngbù gānggāng gēngxīn le duìwài xuānchuán de wénjiàn, wǒmen yòng dé shàng.
Vừa đúng lúc bộ phận marketing vừa mới cập nhật đươcj tài liệu tuyên truyền đối ngoại, chúng ta có thể sử sụng được.
您可以集中见到我们的客户,与他们进行交流沟通。
Nín kěyǐ jízhōng jiàndào wǒmen de kèhù, yǔ tāmen jìnxíng jiāoliú gōutōng.
Ông có thể gặp gỡ tất cả các khách hàng của chúng ta, và tiền hành giao lưu, tiếp xúc với họ.
这样的话倒是可以提高效率。
Zhèyàng de huà dàoshì kěyǐ tígāo xiàolǜ.
Nếu như vậy thì nhất định có thể nâng cao hiệu quả.
我们还可以利用这次机会听取客户的意见。并及时反馈。
Wǒmen hái kěyǐ lìyòng zhè cì jīhuì tīngqǔ kèhù de yìjiàn. Bìng jíshí fǎnkuì.
Chúng ta còn có thể nhân cơ hội lần này để nghe ý kiến đóng góp của khách hàng và kịp thời phản hồi.
我觉得这个想法可行。我们赶紧拿出活动的方案吧。
Wǒ juédé zhè ge xiǎngfǎ kě xíng. Wǒmen gǎnjǐn náchū huódòng de fāng’àn ba.
Tôi thấy cách này rất khả thi. Chúng ta nhanh chóng lập ra phương án hoạt động đi.
2.    Xin ý kiến tổng công ty:
我和办事处的同事来安排展示会的时间地点、会议议程,草拟客户名单。
Wǒ hé bànshìchù de tóngshì lái ānpái zhǎnshìhuì de shíjiān dìdiǎn, huìyì yìchéng, cǎonǐ kèhù míngdān.
Tôi và các đồng nghiệp ở văn phòng đến bố trí thời gian, địa điểm, chương trình hội nghị và lên sơ bộ danh sách khách hàng tham gia cuộc triển lãm.
别忘了做一份预算,我们需要向总部打报告申请经费。
Bié wàng le zuò yí fèn yùsuàn, wǒmen xūyào xiàng zǒngbù dǎ bàogào shēnqǐng jīngfèi.
Đừng quên làm một bản dự toán, chúng ta cần báo cáo với tổng công ty để xin kinh phí đấy.
好的。我们是否需要安排给客户赠送小礼品和午餐?
Hǎo de. Wǒmen shìfǒu xūyào ānpái gěi kèhù zèngsòng xiǎolǐpǐn hé wǔcān?
Vâng. Chúng tôi có phải chuẩn bị quà tặng và cơm trưa cho khách hàng không?
先安排在预算里吧,我们根据预算的结果再调整。
Xiān ānpái zài yùsuàn lǐ ba, wǒmen gēnjù yùsuàn de jiéguǒ zài tiáozhěng.
Anh ghi trong dự toán trước đi, chúng ta sẽ căn cứ vào kết quả của dự toán để điều chỉnh lại.
我们这就去做方案。
Wǒmen zhè jiù qù zuò fāng’àn.
Chúng tôi lên phương án ngay đây.
我还会跟总部沟通一下,看看谢总能不能亲自来参加这个会议。
Wǒ hái huì gēn zǒngbù gōutōng yíxià, kànkan Xiè zǒng néngbùnéng qīnzì lái cānjiā zhè ge huìyì.
Tôi còn phải liên hệ với tổng công ty xem tổng giám đốc Tạ có thể đích thân đến tham gia cuộc họp này không.
如果谢总能来的话,那简直太好了。会议的效果一定会更好。
Rúguǒ Xiè zǒng néng lái de huà, nà jiǎnzhí tài hǎole. Huìyì de xiàoguǒ yídìng huì gèng hǎo.
Nếu tổng giám đốc Tạ đến thì thật là tuyệt. Chắc chắn hiệu quả của cuộc họp sẽ tốt hơn.
对,我们更要认真准备了。
Duì, wǒmen gèng yào rènzhēn zhǔnbèi le.
Đúng vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị chu đáo hơn nữa.
公司这样支持,我们今年的销售额一定不会落后!
Gōngsī zhèyàng zhīchí, wǒmen jīnnián de xiāoshòu’é yídìng bú huì luòhòu!
Công ty đã có sự ủng hộ như vậy thì nhất định doanh số tiêu thụ năm nay của chúng ta không thể tụt lùi được!
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-giap-trong-tieng-trung

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

10  +    =  13