Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỢ HÃI trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỢ HÃI trong tiếng Trung

Hôm nay, trung tâm tiếng hoa tại Hà Nội sẽ giới thiệu cho các bạn các câu hay sử dụng  lúc sợ hãi trong tiếng trung để góp phần vào việc học tiếng trung quốc cơ bản của bạn.

Wǒhěnhàipà.

我很害怕。
Tôi rất sợ hãi
Nǐxiàhuàiwǒle.
你吓坏我了。
Anh dọa tôi chết khiếp
Nǐbǎwǒxià de húnfēipòsàn.
你把我吓得魂飞魄散。
Anh dọa tôi hồn bay phách lạc
Nǐbǎwǒxiàpòledǎn.
你把我吓破了胆。
Anh dọa tôi vỡ cả tim.
nu-bac-sy-xinh-dep
Nǐbǎwǒxià de húnbùfùtǐ.
你把我吓得魂不附体。
Anh dọa tôi đến hồn lìa khỏi xác.
Nǐbǎwǒxiàsǐle.
你把我吓死了。
Em dọa chết tôi rồi
Nǐbǎwǒxià de liùshénwúzhǔ.
你把我吓得六神无主。

Em khiến anh tâm thần bất định

Xià de wǒmáogǔsǒngrán.
吓得我毛骨悚然。
Em khiến anh xương cốt rã rời
Zhèshǐwǒxīnjīngròutiào.
这使我心惊肉跳。
Khiến anh hoảng hốt, bồn chồn
Xià de wǒqǐleyīshēnjīpígēda.
吓得我起了一身鸡皮疙瘩。
Anh làm tôi nổi hết cả da gà
Wǒgǎndàobùhán’érlì.
我感到不寒而栗。
Anh cảm thấy ớn lạnh
Wǒxià de xiěyènínggùle.
我吓得血液凝固了。
Anh sợ đến nỗi máu như đông cứng lại

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.