Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LUẬT trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LUẬT trong tiếng Trung

1 xí nghiệp liên doanh Héhuǒ qǐyè 合伙企业
2 xí nghiệp liên doanh Hézī qǐyè 合资企业
3 luật hợp đồng Hétóng fǎ 合同法
4 fǎ luật liên doanh Hézī jīngyíng fǎ 合资经营法
5 hợp đồng Hétóng 合同
6 hợp đồng Héyuē 合约
7 thời hạn hợp đồng Hétóng xiànqí 合同限期
8 điều khoản hợp đồng Hétóng tiáokuǎn 合同条款
9 tội cố ý gieo rắc bệnh Chuánbò xìngbìng zuì 传播性病罪
10 luật thuế Shuìfǎ 税法
11 dự luật Fǎ’àn 法案
12 luật hình sự Xínglǜ 刑律
13 luật dân sự Mínfǎ 民法
14 pháp lệnh Fǎlìng 法令
15 pháp chế Fǎzhì 法制
16 quan tòa Fǎguān 法官
17 bộ luật Fǎdiǎn 法典
18 toà án Fǎyuàn 法院
19 toà án Fǎtíng 法庭
20 giam giữ hình sự Xíngjū 刑拘
21 thời hạn chịu án Xíngqí 刑期
22 giả định Jiǎdìng 假定
23 qui định Guīdìng 规定
24 chế tài (xử lý bằng pháp luật) Zhìcái 制裁

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

7  +  1  =