Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHOTOSHOP trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề PHOTOSHOP trong tiếng Trung

1bình thườngNormalZhèngcháng正常
2giải thểDisolveróngjiě溶解
3làm đậm thêmDarkenbiàn àn变暗
4nhânMultiplyzhèngpiàn dié dǐ正片叠底
5làm đậm màuColor Burnyánsè jiāshēn颜色加深
6làm đậm đường nétLinear Burnxiànxìng jiāshēn线性加深
7màu đậmDarker Colorshēn sè深色
8làm sángLightenbiàn liàng变亮
9lọc màuScreenlǜ sè滤色
10giảm độ nhạt màuColor Dodge (Add)yánsè jiǎn dàn (tiānjiā)颜色减淡(添加)
11màu nhạtLighter Colorqiǎn sè浅色
12cheOverlaydiéjiā叠加
13ánh sáng dịusoftlightróu guāng柔光
14cường độ ánh sáng chóiHard Lightqiáng guāng强光
15sáng chóivivid lightliàng guāng亮光
16ánh sáng tuyến tínhLinear Lightxiàn xìng guāng线性光
17ánh sáng điểmPin lightdiǎn guāng点光
18màu sắc hỗn hợpHard Mixshí sè hùnhé实色混合
19sự khác biệtDifferencechà zhí差值
20loại trừExclusionpáichú排除
21trừSubtractjiǎn qù减去
22chiaDividehuàfēn划分
23độ bão hòaSaturationbǎohé dù饱和度
24màu sắcColoryánsè颜色
25độ sángLuminosityliàngdù亮度
26hình ảnhImage, picturetúpiàn图片
27điều chỉnhAdjustmenttiáozhěng调整
28màu sắc pha trộnColor Blendtiáo sè调色
29dung mạo nhân vậtRetouchrénwù měiróng人物美容
30hiệu ứng hình ảnhPhoto effectzhàopiàn tèxiào照片特效
31Điểm ảnhpixelxiàngsù像素
32chế độModemóshì模式
33đường kết nốiChaneltōngdào通道
34sao chépmake a copyfùzhì复制
35màu xámgrayhuīsè灰色
36nềnBackgroundbèijǐng背景
37nhân vậtModrénwù人物
38tạo 1 lớp mớicreat a new layerxīnjiàn yīgè tú céng新建一个图层
39lớplayertú céng图层
40độ trong suốtOpacitybù tòumíngdù不透明度
41đường dẫnPathlùjìng路径
42điềnFilltiánchōng填充
43phím tắtshortcutkuàijié jiàn快捷键
44xem chi tiếtdetailxìjié细节
45thanh công cụMenucàidān菜单
46tập tin(F)  Filewénjiàn文件
47chỉnh sửa(E)  Editbiānjí编辑
48hình ảnh(I)  Imagetúxiàng图像
49chọn(S) Selectxuǎnzé选择
50lọc(T) Filterlǜ jìng滤镜
51cửa sổ(W) Windowchuāngkǒu窗口
52giúp(H)  Helpbāngzhù帮助
53mới(N)  Newxīnjiàn新建
54mở(O) Opendǎkāi打开
55đóng(C)  Closeguānbì关闭

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  64  =  69