Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SIÊU XE trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SIÊU XE trong tiếng Trung

劳斯莱斯 (láosīláisī) – Rolls-Royce
兰博基尼 (lánbójīní) – Lamborghini
法拉利 (fǎlālì) – Ferrari
菲亚特 (fēiyàtè) – Fiat
雷克萨斯 (léikèsàsī) – Lexus
富豪 (fùháo) – Volvo
福特 (fútè) – Ford
路虎 (lùhǔ) – Land Rover
马自达 (mǎzìdá) – Mazda
雅阁 (yǎgé) – Accord
梅赛德斯 - 奔驰 (méisàidésī – bēnchí) – Mercedes – Benz
阿库拉 (ākùlā) – Acura
吉普 (jípǔ) – Jeep
大发 (dàfā) – Daihatsu
奥迪 (àodí) – Audi
保时捷 (bǎoshíjié) – Porsche
宾利 (bīnlì) – Bentley

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  11  =  21