Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề ĐẠO CƠ ĐỐC

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề ĐẠO CƠ ĐỐC

Nội dung bài học:

1. 阿门 (Āmén): A men
2. 教堂法医 (Jiàotáng fǎyī): Áo lễ nhà thờ
3. 东方三博士 (Dōngfāng sān bóshì): 3 nhà thông thái phương đông
4. 祭坛 (Jìtán): Bàn thánh lễ
5. 圣饼 (Shèng bǐng): Bánh thánh
6. 七大罪 (Qī dàzuì): 7 mối tội đầu
7. 叛教 (Pàn jiào): Bỏ đạo
8. 讲道坛 (Jiǎng dào tán): Bục giảng kinh
9. 耳堂 (Ěr táng): Cánh ngang (trong nhà thờ)
10. 做祷告 (Zuò dǎogào): Cầu nguyện
11. 早祷 (Zǎo dǎo): Cầu nguyện buổi sáng
12. 晚祷 (Wǎn dǎo): Cầu nguyện buổi tối
13. 蜡烛 (Làzhú): Cây nến
14. 忏悔神父 (Chànhuǐ shénfù): Cha cố rửa tội
15. 教父 (Jiàofù): Cha đỡ đầu
16. 圣水盆 (Shèngshuǐ pén): Chậu nước thánh
17. 救世主 (Jiùshìzhǔ): Chúa cứu thế
18. 耶稣 (Yēsū): Chúa Giê-su
 co-doc-giao-1
19. 圣神 (Shèng shén): Chúa Thánh thần
20. 祝福 (Zhùfú): Chúc phúc
21. 圣餐杯 (Shèng cān bēi): Cốc dùng trong tiệc Thánh
22. 门廊 (Ménláng): Cổng vòm
23. 拱柱 (Gǒng zhù): Cột vòm
24. 唱诗班 (Chàngshī bān): Dàn đồng ca nhà thờ
25. 大修道院 (Dà xiūdàoyuàn): Nhà thờ lớn
26. 天主教 (Tiānzhǔjiào): Đạo Thiên Chúa
27. 新教 (Xīnjiào): Đạo Tin Lành

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

1  +  9  =