Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIỚI THIỆU VỀ QUÊ HƯƠNG

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIỚI THIỆU VỀ QUÊ HƯƠNG

你从哪儿来?(nǐ cóng nǎr lái?) – Anh từ đâu tới?

A:您从哪儿来?(A: Nín cóng nǎ’r lái?)

A: Anh từ đâu tới?

B:中国。(B: Zhōngguó).

B: Trung Quốc.

A:哪个省?(A: Nǎ ge shěng?)

A: tỉnh nào?

B:江苏。(B: Jiāngsū).

B: Giang Tô.

A:那是个美丽的地方。(Nà shìgè měilì dì dìfāng).

A: đó là một nơi rất đẹp.

B:是啊。那里气候宜人,食物也很棒。(Shì a. Nàlǐ qìhòu yírén, shíwù yě hěn)

B: đúng vậy. Khí hậu ở đó rất dễ chịu, thực phẩm cũng rất ngon.

A:我希望有一天能到那里玩玩。(Wǒ xīwàng yǒu yītiān néng dào nàlǐ wán wán).

A: tôi hy vọng ngày nào đó sẽ được tới đó chơi.

Hỏi quốc tịch

1. A:您是哪里人?(Nín shì nǎlǐ rén?) Anh là người ở đâu?

B:台湾。(Táiwān). Đài Loan.

2. A:您来自哪个国家?(Nín láizì nǎge guójiā?) Anh đến từ nước nào vậy?

B:新加坡。(Xīnjiāpō). Singapo.

3. A:您家在哪里? (Nín jiā zài nǎlǐ?) Nhà anh ở đâu?

B:广州。(Guǎngzhōu). Quảng Châu.

4. A:您住在哪个城市? (Nín zhù zài nǎge chéngshì?) Anh ở thành phố nào?

B:北京。(Běijīng). Bắc Kinh.

A:哪个区?(Nǎge qū?) Ở khu nào?

B:东城。(Dōngchéng). Đông Thành.

5. A:您是从中国来的吗?(Nín shì cóng zhōngguó lái de ma?) Anh đến từ Trung Quốc à?

B:不,我来自新加坡。(Bù, wǒ láizì xīnjiāpō). Không, tôi đến từ Singapo.

6. A:您是中国哪里人?(Nín shì zhōngguó nǎlǐ rén?) Anh là người vùng nào của Trung Quốc?

B:湖北。(Húběi). Hồ Bắc.

Nói chuyện về quê hương

1. A:我听说那里很漂亮。(Wǒ tīng shuō nàlǐ hěn piàoliang). Tôi nghe nói ở đó rất đẹp.

B:的确是。(Díquè shì). Đúng vậy.

2. A:那里相当拥挤,不是吗?(Nàlǐ xiāngdāng yǒngjǐ, bùshì ma?) ở đó tương đối chật chội phải không?

B:真的吗,我倒不觉得。(Zhēn de ma, wǒ dào bù juédé). Thật không, tôi lại không thấy thế.

3. A:那个地方风景优美。(Nàgè dìfāng fēngjǐng yōuměi). Phong cảnh ở đó thật là

B:食物也很棒。(Shíwù yě hěn bàng). Đồ ăn cũng rất ngon.

4. A:将来我想去参观一下。(Jiānglái wǒ xiǎng qù cānguān yīxià). Sắp tới chúng tôi cũng muốn tới đó thăm quan.

B:我希望你能去。(Wǒ xīwàng nǐ néng qù). Hy vọng anh có thể đến được?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

23  +    =  28