Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Gửi tiết kiệm

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Gửi tiết kiệm

1. 开一个活期账户。(Kāi yīgè huóqí zhànghù).
Mở cho tôi một tài khoản không kì hạn.
2. 我要存入一百美元。(Wǒ yào cún rù yībǎi měiyuán.
Tôi muốn gửi 100 đô la (vào tài khoản của mình).
3. 请开一个定期账户。(Qǐng kāi yīgè dìngqí zhànghù).
Tôi muốn mở một tài khoản định kì.
定期储蓄 (Dìngqí chúxù) Gửi tiết kiệm định kì
4. 怎么开活期账户?(Zěnme kāi huóqí zhànghù?)
Làm cách nào mở được tài khoản không kì hạn?
5. 我想知道我账户上的结余。(Wǒ xiǎng zhīdào wǒ zhànghù shàng de)
Tôi muốn biết số dư tài khoản của mình.
账户余额 (Zhànghù yúé) Số dư tài khoản
6. 活期账户的利率是多少?(Huóqí zhànghù de lìlǜ shì duōshǎo?)
Lãi suất gửi tài khoản tiết kiệm không thời hạn là bao nhiêu?
7. 你能给我介绍一下各种不同的账户吗?(Nǐ néng gěi wǒ jièshào yīxià gè zhǒng bùtóng de zhànghù ma?)
Cô có thể giới thiệu qua một chút về các loại tài khoản không?
the-hien-cam-xuc-vui
8. 请在这张表上签字。(Qǐng zài zhè zhāng biǎo shàng qiānzì).
Xin (vui lòng) kí tên vào mẫu đơn này.
9. 你希望我怎么付钱给你?(Nǐ xīwàng wǒ zěnme fù qián gěi nǐ?)
Ông muốn tôi chi trả bằng cách nào?
10. 你想换多少零钱?(Nǐ xiǎng huàn duōshǎo língqián?)
Ông muốn đổi bao nhiêu tiền lẻ?
11. 要多少面额的?(Yào duōshǎo miàn de?)
(Ông) muốn đổi mệnh giá bao nhiêu?
A:要多少面值的?(Yào duōshǎo miànzhí de?) (Ông) muốn đổi mệnh giá bao nhiêu?
B:要五十面值的。(Yào wǔshí miànzhí de). Cho tôi tờ 50 tệ.
12. 你想兑换哪种货币?(Nǐ xiǎng duìhuàn nǎ zhǒng huòbì?)
Ông muốn đổi loại tiền nào?
13. 全部药物元面值的。(Quánbù yàowù yuán miànzhí de).
Tất cả đổi mệnh giá 5 đồng.
14. 我想从我的活期账户上提取五百英镑。(Wǒ xiǎng cóng wǒ de huóqí zhànghù shàng tíqǔ wǔbǎi yīngbàng).
Tôi muốn rút 500 bảng trong tài khoản không thời hạn của tôi.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  56  =  65