Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề THANH TOÁN, TRẢ TIỀN

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề THANH TOÁN, TRẢ TIỀN

1. 这是找你的钱。(Zhè shì zhǎo nǐ de qián).
Đây là tiền thừa lại.
2. 多少钱?(Duōshǎo qián?)
Bao nhiêu tiền?
3. 对于我来说太贵了。(Duìyú wǒ lái shuō tài guì le).
Theo tôi thì đắt quá.
4. 这一个多少钱?(Zhè yí gè duōshǎo qián?)
Một cái này bao nhiêu?
A:这一个多少钱?(Zhè yí gè duōshǎo qián? Một cái này bao nhiêu?)
B:500美元。(500 Měiyuán. 500 đô la.
5. 一共七美元。(Yígòng qī měiyuán).
Tất cả là 7 đô la.
6. 我买了。(Wǒ mǎi le).
Tôi mua.
7. 今天特价出售。(Jīntiān tèjià chūshòu).
Hôm nay bán giá đặc biệt.
8. 这卖多少钱?(Zhè mài duōshǎo qián?)
Cái này bán bao nhiêu?
9. 这有点贵。(Zhè yǒudiǎn guì).
Cái này hơi đắt.
10. 我该付多少钱?(Wǒ gāi fù duōshǎo qián?)
Tôi phải trả bao nhiêu?
dat-cho-truoc
11. 这个价格就不能再打折扣了吗?(Zhège jiàgé jiù bùnéng zài dǎzhékòu le ma?)
Cái này không giảm giá thêm được sao?
A:这个价格就不能再打折扣了吗?(Zhège jiàgé jiù bùnéng zài dǎzhékòu le ma?) Cái này không bớt thêm được sao?
B:我可以给你打八折。(Wǒ kěyǐ gěi nǐ dǎ bā zhé). Tôi có thể giảm cho chị 20%.
12. 便宜,说得好听。(Piányí, shuō dé hǎotīng).
Rẻ quá, nói nghe thật êm tai.
13. 100块人民币你能找开吗?(100 kuài rénmínbì nǐ néng zhǎo kāi ma?)
Các chị có thể đổi tờ 100 tệ được không?
14. 我要到哪里付款?(Wǒ yào dào nǎlǐ fùkuǎn?)
Tôi sẽ thanh toán tiền ở đâu?

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  27  =  29