Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề đi chợ mua thức ăn

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề đi chợ mua thức ăn

1. 平时我一个星期一次去超市。(Píngshí wǒ yīgè xīngqí yī cì qù chāoshì).
Tôi thường đi siêu thị một lần một tuần.
2. 你平常都去哪里购买食品?(Nǐ píngcháng dōu qù nǎlǐ gòumǎi shípǐn?)
Cô thường mua thức ăn ở đâu?
A:你平常都去哪里购买食品? (Nǐ píngcháng dōu qù nǎlǐ gòumǎi shípǐn?) Cô thường mua
B:我经常去马路对面的商店。(Wǒ jīngcháng qù mǎlù duìmiàn de shāngdiàn). Tôi thường đến cửa hàng đối diện bên đường.
3. 我得去买点食品和杂货。(Wǒ dé qù mǎidiǎn shípǐn hé záhuò).
Tôi phải mua một ít thực phẩm và tạp hóa.
4. 我们周末购买一个星期用的杂货。(Wǒmen zhōumò gòumǎi yīgè xīngqí yòng de záhuò).
Vào cuối tuần chúng tôi mua hàng tạp hóa cho cả tuần.
A:你每天都去买食品和杂货吗?(Nǐ měitiān dū qù mǎi shípǐn hé záhuò ma?) Chị mua hàng
tạp hóa mỗi ngày phải không?
B:不,我们都在周末购买一个星期的食品杂货。(Bù, wǒmen dōu zài zhōumò gòumǎi)
Không, vào cuối tuần chúng tôi mua hàng tạp hóa cho cả tuần.
LAY NHAU
5. 今天需要买很多东西吗?(Jīntiān xū yāo mǎi hěnduō dōngxī ma?)
Hôm nay phải mua rất nhiều thứ phải không?
6. 我去拿手推车。(Wǒ qù ná shǒutuīchē). Tôi đi lấy xe đẩy hàng.
7. 罐头食品区在哪里?(Guàntóu shípǐn qū zài nǎlǐ?) Khu thực phẩm đóng hộp ở đâu nhỉ?
8. 我们去肉食品柜台吧。(Wǒmen qù ròu shípǐn guìtái ba). Chúng ta hãy đến quầy thịt đi.
9. 我要一公斤炖煮用的牛肉。(Wǒ yào yī gōngjīn dùn zhǔ yòng de niúròu).
A:你要什么?(Nǐ yào shénme?) Chị muốn mua gì?
B:我要一公斤炖煮用的牛肉。(Wǒ yào yī gōngjīn dùn zhǔ yòng de niúròu). Bán cho tôi 1kg
10. 我要六块熏火腿。(Wǒ yào liù kuài xūn huǒtuǐ). Tôi muốn mua 6 lát thịt xông khói.
11. 我要四百克鸡腿。(Wǒ yào sìbǎi kè jītuǐ). Bán cho tôi 400g đùi gà.
12. 请将皮和骨头去除。(Qǐng jiāng pí hé gǔtou qùchú). Vui lòng lọc da và xương.
13. 这些腊肠可以放多久?(Zhèxiē làcháng kěyǐ fàng duōjiǔ?)
Những cây xúc xích này có thể để được bao lâu?
14. 我要一条青花鱼。(Wǒ yào yītiáo qīnghuā yú).
Tôi muốn mua một con cá thu.
15. 这些鱿鱼可以冷冻吗?(Zhèxiē yóuyú kěyǐ lěngdòng ma?)
Có thể đông lạnh những con mực ống này không?
16. 你们有比这更大一点的虾吗?(Nǐmen yǒu bǐ zhè gèng dà yīdiǎn de xiā ma?)
Các chị có bán tôm lớn hơn thế này không?
17. 现在牡蛎正是季节。(Xiànzài mǔlì zhèng shì jìjié).
18. 这个生菜看起来不太新鲜。(Zhège shēngcài kàn qǐlái bu tài xīnxiān).
Rau diếp này nhìn không tươi cho lắm.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments