Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p1)

Cách sử dụng từ : 叫 (jiào) – Gọi là.

Là động từ cơ bản trong giới thiệu tên. Mẫu câu thường là: “Người + 叫 (jiào) + Tên” hoặc “Người thứ nhất + 叫 (jiào) + Người thứ 2 + Tên”

你叫什么名字
nǐ jiào shénme míngzi?
Tên của bạn là gì?

我叫张杰你呢
wǒ jiào Zhāng Jié。 nǐ ne?
Tên của tôi là Trương Kiệt. Còn bạn?

这个中文叫饮水机
zhè ge Zhōngwén jiào:“ yǐnshuǐjī”。
Cái này tiếng Trung gọi là “yǐnshuǐjī”

她叫他宝宝
tā jiào tā:“ bǎobao”。
Cô ấy gọi anh ấy là Bảo Bảo

你叫他哥哥
nǐ jiào tā gēge?
Bạn gọi anh ấy là anh trai à?”

Xem các bài ngữ pháp khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Ngữ pháp tiếng trung

Comments

5  +  2  =