Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Đàn gảy tai trâu – Đối ngưu đàn cầm

[Thành ngữ tiếng Trung] Đàn gảy tai trâu – Đối ngưu đàn cầm – 对牛弹琴

Đàn gảy tai trâu
Đối ngưu đàn cầm
对牛弹琴
對牛彈琹
duì niú tán qín
Dịch nghĩa: Đàn gảy tai trâu
Nước đổ lá môn; Nước đổ lá khoai; Nước đổ đầu vịt

【解释】:讥笑听话的人不懂对方说得是什么。用以讥笑说话的人不看对象。([Jiěshì]: Jīxiào tīnghuà de rén bù dǒng duìfāng shuō dé shì shénme. Yòng yǐ jīxiào shuōhuà de rén bù kàn duìxiàng.)
Giải thích: Châm biếm người nghe không hiểu đối phương nói gì. Cũng châm biếm người nói không biết nhìn đối tượng.
Giải thích âm Hán Việt: Ngưu: trâu. Cầm: đàn.

VD: 对牛弹琴,不是说明牛笨,而是弹琴的人没脑子。(Duìniútánqín, bùshì shuōmíng niú bèn, ér shì tánqín de rén méi nǎozi.)
Đàn gảy tai trâu, không phải nói con trâu ngốc mà là người gảy đàn không có đầu óc!
李老师开导了他半天,他仍然没有反应,真是对牛弹琴! (李老师开导了他半天,他仍然没有反应,真是对牛弹琴!)
Thầy Lý giảng giải cả buổi mà nó vẫn không có phản ứng gì, đúng là đàn gảy tai trâu!

English: To cast/throw pearls before swine.

Xem thêm các thành ngữ tiếng Trung khác tại đây cả nhà

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments

7  +  2  =