Menu

Xem sách bản cứng ở đây [Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?] Góc trích dẫn hay

[Góc trích dẫn hay]

对自己的生活放任自流, 不做反抗, 不做改变, 表面看起来更轻松, 但这样的代价也很大, 在幸福来到面前的时候, 你会不知不觉侧身, 放 它从面前走开。 因为幸福, 本身就是一次一次坚强选择的最后总和

Duì zìjǐ de shēnghuó fàngrèn zìliú, bù zuò fǎnkàng, bù zuò gǎibiàn, biǎomiàn kàn qǐlái gèng qīngsōng, dàn zhèyàng de dàijià yě hěn dà, zài xìngfú lái dào miànqián de shíhòu, nǐ huì bù zhī bù jué cèshēn, fàng tā cóng miànqián zǒu kāi. Yīnwèi xìngfú, běnshēn jiùshì yīcì yī cì jiānqiáng xuǎnzé de zuìhòu zǒnghé.

 

Mặc kệ cuộc sống, không chịu phản kháng, không chịu thay đổi, nhìn từ bề ngoài thì chúng có vẻ thoải mái hơn, thế nhưng cái giá phải trả cũng sẽ rất lớn, khi hạnh phúc đi tới trước mặt, bạn cũng sẽ bất tri bất giác mà nghiêng người, cứ thế để cho nó vượt khỏi tầm tay.
Bởi vì hạnh phúc chính là kết quả cuối cùng của những sự lựa chọn kiên cường mà bản thân bạn  đưa ra.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments