Menu

Xem sách bản cứng ở đây [Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?] Góc trích dẫn hay

[Góc trích dẫn hay]

比黑你的人更黑, 黑到对手无力还手, 黑到“黑客”吐槽无力, 这 才是自黑的最高境界。 这个年代, 心灵鸡汤就算有机也喝腻, 正能量话题也是快过翻书。 唯有自黑, 才让人眼前一亮。

Bǐ hēi nǐ de rén gèng hēi, hēi dào duìshǒu wúlì huánshǒu, hēi dào “hēikè” tǔcáo wúlì, zhè cái shì zì hēi de zuìgāo jìngjiè. Zhège niándài, xīnlíng jītāng jiùsuàn yǒujī yě hē nì, zhèng néngliàng huàtí yěshì kuàiguò fān shū. Wéi yǒu zì hēi, cái ràng rén yǎnqián yī liàng.

 

Chế nhạo mình gấp nhiều lần người chế nhạo mình, tới mứckhiến cho đối thủ bất lực thu tay, tới mức “hắc khách” (người bôi nhọ mình) cũng phải chửi bậy vì bất lực, đó mới là cảnh giới tối cao của tự chế nhạo.
Ở thời đại này, dù món súp cho tâm hồn hữu cơ thì uống vào cũng thấy ngán, các chủ đề về năng lượng chân chính chẳng qua cũng là nhanh hơn lật sách, chỉ có tự chế nhạo mới khiến con người ta sáng mắt ra.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments