Menu

0079 – 七 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0079 – 七 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《七》的笔顺动画写字动画演示

《七》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 可是父亲并没有在七点钟回来
 • 可是父親並沒有在七點鐘回來
 • Kěshì fùqīn bìng méiyǒu zài qī diǎn zhōng huílái
 • khửa sư phu chin binh mấy dẩu chai chi tẻn chung huấy lái
 • Nhưng cha tôi đã không trở về lúc 7 tuổi.
 • But my father did not return at 7.

Ví dụ 2:

 • 我从不睡懒觉,七点钟准时起床
 • 我從不睡懶覺,七點鐘準時起床
 • Wǒ cóng bù shuìlǎnjiào, qī diǎn zhōng zhǔnshí qǐchuáng
 • ủa chúng bu suây lẻn cheo, chi tẻn chung chuẩn sứ ci choáng
 • Tôi không bao giờ ngủ nướng và thường xuyên thức dậy lúc 7 giờ mỗi sáng.
 • I never sleep in, and get up at 7o’clock every morning.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 七

0079 – 七 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments