Menu

0213 -两 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0213 -两 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099...
《两》的笔顺动画写字动画演示

《两》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 区分两事物
 • 區分兩事物
 • Qūfēn liǎng shìwù
 • Chua phân lẻng sư u
 • Dịch tiếng Việt – để vẽ / phân biệt (giữa hai sự vụ)
 • Dịch tiếng Anh – to draw/ make a distinction (between two things)

Ví dụ 2:

 • 我们学习了东西方文化两方面的内容
 • 我們學習了東西方文化兩方面的內容
 • Wǒmen xuéxíle dōngxī fāng wénhuà liǎng fāngmiàn de nèiróng
 • Ủa mân xuế xí lợ tung xi phang uấn hoa lẻng phang men tợ nây rúng
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi học cả hai nền văn hóa phương tây và phương đông.
 • Dịch tiếng Anh – We were educated in both western and eastern cultures.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments