Menu

0432 – 久 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0432 – 久 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《久》的笔顺动画写字动画演示

《久》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从前,很久很久以前
 • Phồn – 從前,很久很久以前
 • Pinyin – Cóngqián, hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián
 • Bồi – Chúng chén, hấn chiểu hấn hiểu ỉ chén
 • Dịch tiếng Việt – Ngày xửa ngày xưa, rất lâu, rất lâu rồi.
 • Dịch tiếng Anh – Once upon a time, a long, long, time ago.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不想呆得太久
 • Phồn – 我不想呆得太久
 • Pinyin – Wǒ bùxiǎng dāi dé tài jiǔ
 • Bồi – Ủa bu xẻng tai tứa thai chiểu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không muốn ở lại lâu quá
 • Dịch tiếng Anh – I don’t want to stay longer than necessary

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments