Menu

0048 – 九 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0048 – 九 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《九》的笔顺动画写字动画演示

《九》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Updating
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 三三得九
 • 三三得九
 • Sānsān dé jiǔ.
 • san san tứa chiểu
 • ba nhân ba bằng chín
 • Three threes are nine.

Ví dụ 2:

 • 三的平方是九
 • 三的平方是九
 • Sān de píngfāng shì jiǔ
 • san tợ pính pháng sư chiểu
 • Ba bình phương bằng chín.
 • Three squared equals nine.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 九

0048 – 九 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments