Menu

0406 – 会议 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0406 – 会议 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《议》的笔顺动画写字动画演示

《议》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一年一度的会议
 • Phồn – 一年一度的會議
 • Pinyin – Yī nián yīdù de huìyì
 • Bồi – I nén i tu tợ huây i
 • Dịch tiếng Việt – buổi họp thường niên
 • Dịch tiếng Anh – annual meeting

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个会议很长
 • Phồn – 這個會議很長
 • Pinyin – Zhège huìyì hěncháng.
 • Bồi – Chưa cưa huây i hẩn cháng
 • Dịch tiếng Việt – Đó là một cuộc họp dài.
 • Dịch tiếng Anh – It was a long meeting.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments