Menu

0230 – 便宜 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0230 – 便宜 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《宜》的笔顺动画写字动画演示

《宜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 刨花板的价格很便宜
 • 刨花板的價格很便宜
 • Bàohuābǎn de jiàgé hěn piányí
 • Bao hoa bản tợ cha cứa hẩn pén i
 • Dịch tiếng Việt – Dao cạo râu rất rẻ.
 • Dịch tiếng Anh – The shaving board is very cheap.

Ví dụ 2:

 • 既便宜且实用
 • 既便宜且實用
 • Jì piányí qiě shíyòng
 • Chi pén i chiả sứ dung
 • Dịch tiếng Việt – vừa rẻ vừa hữu ích
 • Dịch tiếng Anh – cheap and useful

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments