Menu

0183 – 公共汽车 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0183 – 公共汽车 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《共》的笔顺动画写字动画演示

《共》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《汽》的笔顺动画写字动画演示

《汽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 下公共汽车/ 火车
 • 下公共汽車/ 火車
 • Xià gōnggòng qìchē/ huǒchē
 • Xa cung cung chi chưa / hủa chưa
 • Dịch tiếng Việt – xuống xe buýt / xe lửa
 • Dịch tiếng Anh – to get off a bus/ train

Ví dụ 2:

 • 赶公共汽车
 • 趕公共汽車
 • gǎn gōnggòngqìchē
 • cản cung cung chi chưa
 • Dịch tiếng Việt – bắt xe buýt
 • Dịch tiếng Anh – catch a bus

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments