Menu

0125 – 写 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0125 – 写 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《写》的笔顺动画写字动画演示

《写》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我写得完
 • 我寫得完
 • Wǒ xiě dé wán
 • Úa xỉa tợ oán
 • Tôi viết xong rồi
 • I am able to finish writing it

Ví dụ 2:

 • 写日记很有助益
 • 寫日記很有助益
 • Xiě rìjì hěn yǒu zhù yì
 • Xỉa rư chự hấn dẩu chu i
 • Rất hữu ích khi giữ một cuốn nhật ký
 • it’s useful to keep a diary

Các chữ Hán đồng âm

 •  Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments